مقالات و پایان نامه ها

تمتع و التذاذ جنسي

(( تجربه هاي خيلي قطعي نشان داده است كه افراد پاك مجرد براي اينكه بيشتر به اصلاح نفس خودشان برسند ، به اين عنوان و به اين بهانه ازدواج نكرده اند و يك عمر مجاهده نفس كرده اند اولاً اغلبشان در آخر عمر پشيمان شده اند و به ديگران گفته ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

از فلسفه و اهداف ازدواج بيشتر بدانيد

  از فلسفه و اهداف ازدواج بيشتر بدانيد گام دوم (( يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر )) ( بقره / 185 ) (( خداوند آساني و آسايش را براي شما مي خواهد و سختي را برايتان نمي خواهد )). يك روز براي ديدن يكي از دوستانم ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

در انتخاب همسر عجله نكنيد

نكنيد : اگر به 2 اصل قبلي معتقد شديد يعني زندگي ، آينده و ازدواج برايتان مهم بود و انتخاب مناسب را يك امر قانونمند دانستيد ، خودتان به اين نتيجه مي رسيد كه نبايستي در انتخاب همسر عجله كنيد ، گر چه امروزه سن ازدواج در ميان جوانان نسبت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

گرفتار شدن در بند همسر نامناسب

گرفتار شدن در بند همسر نامناسب هميشه نتيجه گناهان فرد نيست كه بگوئيم (( نوشش باد )) ، چه بسا يك غفلت او را به آن سيه روزي دچار كرده باشد ، چه بسا واسطه اي كه شايد نيت خير هم داشته است سهواً او را در آن آتش انداخته ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

كمي تأمل ! انتخاب همسر،مسابقه دو نيست آهسته گام برداريد.

كمي تأمل ! انتخاب همسر،مسابقه دو نيست آهسته گام برداريد. (( روزي شخصي در خدمت درويشي گفت : در اين راه ، در هر قدمي هزار چاه است . درويش گفت : راه نرفته ، نشان راه مده كه چاه دركنار راه است نه در ميان راه ، هر كه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تفاوتهاي مربوط به جنس در استفاده از سبكهاي روياروگري با مشكلات زناشويي

تفاوتهاي مربوط به جنس در استفاده از سبكهاي روياروگري با مشكلات زناشويي زنان به هنگام مواجهه با مشكلات زناشويي، از سبك مقابله‌اي فاصله گرفتن و اجتناب بيشتر استفاده مي‌كنند كه راه فعالي براي فراموش كردن مشكلات را منعكس مي‌كند در حاليكه مردان از انكار بيشتر استفاده مي‌كنند كه مشخص كننده ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

ارزيابي حمايت اجتماعي در تعامل زناشويي

  مشاهدات باليني و مباحث و مجادله‌هاي نظري به منظور درك كنش‌وري زناشويي بر اهميت مطالعه تعاملات بين فردي تأكيد دارند. بيشتر تحقيقات با استفاده از روش مشاهده‌اي در ازدواج، چگونگي حل مسائل و تعارضات را بررسي مي‌كنند. با وجود اين درباره ساير گستره‌هاي مهم بين فردي در ازدواج، موضوعاتي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

سبكهاي مقابله‌اي

2 ـ 10 ـ سبكهاي مقابله‌اي 2 ـ 10 ـ 1 ـ الگوي نظري: درك چگونگي تعامل اين سه جنبه براي فهميدن فرايند تنيدگي و مقابله از اهميت زيادي برخوردار است. اين تعاملات بين ذهن (شناخت و يادگيري) و مغز (زيست شناختي ـ فيزيولوژيكي) و نقشي كه هر كدام مرتبط ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دلبستگي و ازدواج

  علي‌رغم تحقيقات زيادي كه درباره بسياري از ابعاد نظريه دلبستگي انجام شده، تحقيقات اندكي از نقطه نظر دلبستگي درباره ازدواج انجام شده است (كولين 1996). در اين بخش خلاصه‌اي از چند تحقيق انجام شده، ارائه مي‌شود. كوبك و هازن (1991)، تحقيقي را با عنوان «تأثيرات ايمني و دقت الگوهاي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دلبستگي و روابط عاشقانه و زوجهاي ازدواج نكرده

  2 ـ 7 ـ 1 ـ دلبستگي و روابط عاشقانه و زوجهاي ازدواج نكرده بر اساس نظريه دلبستگي، آن جنبه‌هايي از زندگي بزرگسال كه بيشتر به طور مستقيم از الگوهاي تجسمي، متأثر مي‌شود، شخصيت و روابط صميمانه است كه شامل روابط عاشقانه و ازدواج نيز مي‌شود. هازن و شيور ادامه مطلب…

By 92, ago