مقالات و پایان نامه ها

كمي تأمل ! انتخاب همسر،مسابقه دو نيست آهسته گام برداريد.

كمي تأمل ! انتخاب همسر،مسابقه دو نيست آهسته گام برداريد. (( روزي شخصي در خدمت درويشي گفت : در اين راه ، در هر قدمي هزار چاه است . درويش گفت : راه نرفته ، نشان راه مده كه چاه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تفاوتهاي مربوط به جنس در استفاده از سبكهاي روياروگري با مشكلات زناشويي

تفاوتهاي مربوط به جنس در استفاده از سبكهاي روياروگري با مشكلات زناشويي زنان به هنگام مواجهه با مشكلات زناشويي، از سبك مقابله‌اي فاصله گرفتن و اجتناب بيشتر استفاده مي‌كنند كه راه فعالي براي فراموش كردن مشكلات را منعكس مي‌كند در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

ارزيابي حمايت اجتماعي در تعامل زناشويي

  مشاهدات باليني و مباحث و مجادله‌هاي نظري به منظور درك كنش‌وري زناشويي بر اهميت مطالعه تعاملات بين فردي تأكيد دارند. بيشتر تحقيقات با استفاده از روش مشاهده‌اي در ازدواج، چگونگي حل مسائل و تعارضات را بررسي مي‌كنند. با وجود ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دلبستگي و ازدواج

  علي‌رغم تحقيقات زيادي كه درباره بسياري از ابعاد نظريه دلبستگي انجام شده، تحقيقات اندكي از نقطه نظر دلبستگي درباره ازدواج انجام شده است (كولين 1996). در اين بخش خلاصه‌اي از چند تحقيق انجام شده، ارائه مي‌شود. كوبك و هازن ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دلبستگي و روابط عاشقانه و زوجهاي ازدواج نكرده

  2 ـ 7 ـ 1 ـ دلبستگي و روابط عاشقانه و زوجهاي ازدواج نكرده بر اساس نظريه دلبستگي، آن جنبه‌هايي از زندگي بزرگسال كه بيشتر به طور مستقيم از الگوهاي تجسمي، متأثر مي‌شود، شخصيت و روابط صميمانه است كه ادامه مطلب…

By 92, ago